Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY OLEŚNICA                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  Oleśnica 20.07.2021 BKŚ.IV.6220.3.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem

decyzji środowiskowej

 

            Zgodnie z art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 735) , art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247) zwaną dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wydanie której wystąpił Inwestor - EPLANT 24 Sp. z o. o. dla inwestycji: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Pieczonogi do 1, 0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Pieczonogi, gm. Oleśnica wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”, realizowanej na działkach o nr ewid. 518, 519, 520 obręb ewidencyjny Pieczonogi, gmina Oleśnica został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 21.07.2021 r. do dnia 03.08.2021 r.

W terminie do 10.08.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica (pokój nr 5) w godzinach pracy tut. urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, tel. 41 377 40 36, wew. 204 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące planowanej inwestycji.

Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

                                                                                               mgr Leszek Juda

 

Informację umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica

  2. na stronie www.bip.gminaolesnica.pl

  3. na terenie inwestycji celem podania do publicznej wiadomości

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-07-21 12:36

Dodanie artykułu - Katarzyna Guz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.