Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Ochrona środowiska » Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej OLEŚNICA 150 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica", realizowanego na działce 1115/11.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

             W OLEŚNICY

BKŚ.IV.6220.4.2021                                                                     Oleśnica, dnia 06.08.2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 t.j.) – zwanej dalej KPA oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021 poz. 247 t.j.) zwanej dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam

że postępowaniem znak: BKŚ.IV.6220.4.2021 z dnia 06.08.2021 r. podjęto postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy ALSEVA INNOWACJE S.A. dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej OLEŚNICA 150 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica” realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1115/11 obręb Oleśnica, gm. Oleśnica.

            Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica pokój nr 5, w godzinach pracy tut. urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, tel. 41 377 40 36, wew. 204.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica: http://www.bip.gminaolesnica.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Oleśnica. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma.

 

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

                                                                                      mgr Leszek Juda

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 KPA

  2. a/a

  3. Do wiadomości:

  4. ALSEVA INNOWACJE S.A.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ochrona środowiska.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-08-06 14:46

Edycja artykułu - Katarzyna Guz

2021-08-06 14:19

Dodanie artykułu - Katarzyna Guz

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.