Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wyświetl stronę główną » Aktualności » KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podtytuł: Konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)

Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie Diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. MOF Staszowa obejmuje swym zasięgiem obszar trzech gmin: Miasta i Gminy Staszów, Miasta i Gminy Oleśnica oraz Gminy Rytwiany. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 29.12.2021 r. do dnia 12.01.2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

  • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
    a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Staszowa”.
    b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28–220 Oleśnica, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Staszowa”.
    c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy w godzinach pracy Urzędu

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne są od dnia 29.12.2021 r.:

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, pok. nr 10;
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oleśnica (www.bip.gminaolesnica.pl/) i na stronie internetowej gminy (www.gminaolesnica.pl/).

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
/-/ mgr Leszek Juda

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-12-28 19:35

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Antonik

2021-12-28 19:35

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Antonik

2021-12-28 19:35

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Antonik

2021-12-28 19:30

Dodanie artykułu - Anna Antonik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.