Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wyświetl stronę główną » Aktualności » KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podtytuł: Konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Oleśnica na lata 2021-2032"

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu:

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Oleśnica na lata 2021 – 2032”.

 

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat zaproponowanych działań mających na celu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Oleśnica.

Interesariusze mogą składać wnioski i uwagi  do ww. dokumentu na podstawie formularza uwag w terminie od dnia 12.01.2022 r. do dnia 26.01.2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej z  wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony czytelnie formularz będzie można dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Program usuwania azbestu”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28–220 Oleśnica, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Program usuwania azbestu”.
  3. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz konsultacyjny oraz Program dostępne są od dnia 12.01.2022 r.:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, pok. nr 12
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oleśnica (www.bip.gminaolesnica.pl) i na stronie internetowej (www.gminaolesnica.pl).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

/-/ Leszek Juda

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-01-12 10:24

Edycja artykułu - Joanna Skórska

2022-01-12 10:07

Edycja artykułu - Joanna Skórska

2022-01-12 10:06

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Skórska

2022-01-12 09:57

Edycja artykułu - Joanna Skórska

2022-01-12 09:41

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Skórska

2022-01-12 09:41

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Skórska

2022-01-12 09:41

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Skórska

2022-01-12 09:08

Dodanie artykułu - Joanna Skórska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.