Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O ZASADACH ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OLEŚNICA ZA 2023 ROK

Wyświetl stronę główną » Aktualności » INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O ZASADACH ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OLEŚNICA ZA 2023 ROK

             Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) nakłada na władze gminy obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy, który stanowi podsumowanie pracy burmistrza w roku ubiegłym. W dniu 29 maja 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przedstawi Radzie Miejskiej Oleśnica „Raport o stanie gminy za rok 2023”. Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogą również zabrać głos mieszkańcy gminy. Debata nad raportem gminy Oleśnica odbędzie się na sesji Rady Miejskiej Oleśnica, na której będzie rozpatrywane absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica. Mieszkaniec gminy Oleśnica, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób, a mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Zgłoszenia można składać do dnia 28 maja 2024 r. w Biurze Obsługi Rady Miejskiej  (ul. Nadstawie 1 pok. 9 ) w godzinach pracy urzędu. Poniżej można pobrać formularze ułatwiające procedurę zapisu do udziału w debacie.

                                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                            /-/ Krystyna Bator

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-05-14 12:33

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Lalewicz

2024-05-14 12:32

Edycja artykułu - Katarzyna Lalewicz

2024-05-14 12:32

Edycja artykułu - Katarzyna Lalewicz

2024-05-14 12:31

Edycja artykułu - Katarzyna Lalewicz

2024-05-14 12:31

Edycja artykułu - Katarzyna Lalewicz

2024-05-14 12:29

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Lalewicz

2024-05-14 12:26

Dodanie artykułu - Katarzyna Lalewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.