Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/1251

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na dowieszeniu linii kablowej i montażu punktów oświetleniowych na terenie gminy Oleśnica