Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2629

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego w Oleśnicy