Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3134

Informacja

Podtytuł: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, dotyczącego wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z przydomowej oczyszczalni ścieków, położonej w miejscowości Pieczonogi, zlokalizowanej na działce nr 676.