Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3148

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o uchyleniu postanowienia

Postanowienie o uchyleniu postanowienia organu pierwszej instancji w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce 459 w miejscowości Strzelce, gmina Oleśnica".