Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3156

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Ferma drobiu Strzelce - przewidzianej do realizacji na działce o nr ew. 841 obręb Strzelce, gmina Oleśnica.