Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3176

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Podtytuł: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy"