Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3196

Burmistrz Miasta i Gminy Olesnica ogłosza drugi - kolejny konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy

Podtytuł: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - Kierownika Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy