Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3213

Uchwala Nr 2 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnicy

Podtytuł: Uchwala Nr 2 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnicy, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Oleśnica zarządzonych na 6.10.2019r.