Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3216

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu Strugi Oleśnickiej