Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3231

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy