Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3259

Zarządzenie Nr 197 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP