Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3300

OBWIESZCZENIE

Podtytuł: Obwieszczenie Starosty Staszowskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 675 i 662 w miejscowości Oleśnica.