Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3329

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnicy powołanej w wyborach uzupełniajacych do Rady Miejskiej Oleśnica zarządzonych na dzień 6.10.2019 r.