Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3439

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 5,4 HA wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Podlesie na działkach o nr. ewid. 843/5, 842/5, 841/1, 1043/1 obręb ewidencyjny Podlesie, na terenie gminy Oleśnica".