Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3478

Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2020 r.