Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3515

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 czerwca 2020r.