Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3518

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 40 w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2020r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach