Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3546

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Strzelce wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko