Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3549

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Gminie Oleśnica