Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3559

Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Budownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica