Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3621

Zaproszenie do złożenia oferty

Podtytuł: Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Oleśnica""