Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3642

Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych, innych budynkach lub budowlach służących do produkcji rolniczej w których wystąpiły szkody