Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3645

Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Oleśnica