Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3649

Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania pn. Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych poprzez budowę oraz przebudowę odcinków dróg w miejscowości Oleśnica