Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3651

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Podtytuł: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Stanisława Kosałki w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.