Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3655

Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania nazwy ulica Sosnowa w mieście Oleśnica