Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3656

Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wolności w Oleśnicy