Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3663

Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2020 rok