Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3667

Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica