Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3680

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie Urzędu.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie Urzędu 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia Urzędu o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaolesnica.pl,
2. faksem, na nr 41 377 40 36,
3. listownie na adres:

  Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
  ul. Nadstawie 1
  28-220 Oleśnica
 
Jednocześnie przypominamy, że z Urzędem można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: sekretariat@gminaolesnica.pl,
2. faksem, tel.: 41 377 40 36,
3. wiadomością tekstową SMS, tel.:,
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: 41 377 40 36, 41 377 40 09.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku Urzędu zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.