Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3769

OBWIESZCZENIE

Podtytuł: Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 66 MW, linii kablowej SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, głównego punktu odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych w m. Oleśnica gm. Oleśnica na działce o numerze ewidencyjnym 1115/11”