Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3781

OBWIESZCZENIE

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego