Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3842

Decyzja

Podtytuł: Decyzja w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w odniesieniu do nieruchomości gruntowej w obrębie Bydłowa, gm. Oleśnica oznaczonej nr działek ew. 244 i 245.