Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3861

Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkola i szkoły podstawowej w Oleśnicy, realizowany w roku szkolnym 2021/2022 w formie zakupu biletów miesięcznych.