Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3865

Postępowanie o udzielenie zamówienia - Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Sufczyce, Oleśnica, Pieczonogi

Podtytuł: Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości: Sufczyce, Oleśnica, Pieczonogi.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości: Sufczyce, Oleśnica, Pieczonogi”.

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica