Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3880

Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW i powierzchni zabudowy do 2,07 ha, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr 685, 958 w miejscowości Borzymów, gmina Oleśnica"