Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3889

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą" Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową, sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 KV, złącza kablowego ZKSN 15 kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN 15kV/nN 0,4 kV w miejscowości Kępie".