Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3921

Plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Oleśnica

Podtytuł: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko