Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3929

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego na działkach nr 39/2, 39/1, 40, 63, 129, 153, 220/2 w miejscowości Bydłowa, gmina Oleśnica