Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3930

obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego na działce nr 419 w miejscowości Borzymów, gmina Oleśnica