Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3933

obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową, sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, złącza kablowego ZKSN 15kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN 15kV/nN 0,4kV w miejscowości Kępie i Oleśnica