Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3967

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce