Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3980

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego na działce nr 419 w miejscowości Borzymów, gmina Oleśnica