Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3993

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że została wydana decyzja znak: BKŚ.III.6733.5.2021 z dnia 05.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową, sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, złącza kablowego ZKSN 15kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN 15kV/nN 0,4kV w miejscowości Kępie i Oleśnica