Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Podtytuł: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W GMINIE OLEŚNICA W 2022 ROKU